ความเป็นมาของกุโบร์บะเกี๊ยะอ์

February 7, 2018 | by Shareef 1400 Thailand

          ขณะที่ท่านนบีมูฮัมมัด(ศ็อลฯ)ไปถึงยังนครมาดีนะห์ บะเกี๊ยะอ์ยังเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้ ในระหว่างที่ดำเนินการสร้างมัสยิดนะบาวีย์ ที่ซื้อที่ดินมาจากเด็กย่าตีม(เด็กกำพร้า) ปรากฎว่าท่านอัสอัดบินซ่ารอเราะห์ ซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีได้เสียชีวิต ท่านนบีมูฮัมมัดจึงเลือกบะเกี๊ยะอ์เป็นสถานที่ฝังโดยทันที ท่านอัสอัดบินซ่ารอเราะห์จึงเป็นคนแรกของชาวอันศอรที่ได้ถูกฝังที่ กุโบร์บะเกี๊ยะอ์ ต่อมาท่านอุสมานบินมัซอูนได้เสียชีวิตและถูกฝังที่กุโบร์บะเกี๊ยะอ์ ถูกนับว่าเป็นซอฮาบะห์คนแรกจากชาวมุฮายีรีนที่ถูกฝังที่กุโบร์บะเกี๊ยะอ์

          และในเวลาต่อมาท่านอุสมานบินอัฟฟานได้ถูกฝังในสถานที่ที่ใกล้กับกุโบร์บะเกี๊ยะอ์ ที่ท่านอุสมานได้ซื้อที่นั้นมาจากชายชาวอันศอรคนหนึ่ง

          กุโบร์บะเกี๊ยะอ์ได้รับการขยายบริเวณครั้งแรกในสมัยราชวงศ์มุอาวียะห์ โดยได้รับคำสั่งมาจากท่านมุอาวียะห์ บิน อาบีซุฟยาน ซึ่งเป็นผู้นำคนแรกของราชวงศ์มุอาวียะห์ ในการขยาย กุโบร์บะเกี๊ยะอ์ครั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติกับท่านอุสมานบินอัฟฟาน และเพื่อเป็นเกียรติแก่ราชวงศ์มุอาวียะห์

ภาพกุโบร์บะเกี๊ยะอ์