ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

แพคเกจฮัจย์ พบ 3 ช่วงวันเดินทาง จาก 3 โปรแกรม

ทัวร์โค๊ด SHAR220015

ฮัจย์โกลด์ 1443

 • ระยะเวลา 35 วัน 34 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมใกล้มัสยิดอัลฮะรอมทั้งมักกะห์และมาดีนะห์
 • อาหารจานเด่น ทานอาหาร 3 มื้อ ณ โรงแรมที่พัก
 • เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางศาสนาทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
เดินทางช่วง
4 ก.ค. - 7 ส.ค. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
4 ก.ค. 65 - 7 ส.ค. 65
 Saudi Arabian Airlines
เริ่มต้น
295,000
ทัวร์โค๊ด SHAR220016

ฮัจย์ซิลเวอร์ 1443

 • ระยะเวลา 35 วัน 34 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมใกล้มัสยิดอัลฮะรอมทั้งมักกะห์และมาดีนะห์
 • อาหารจานเด่น ทานอาหาร 3 มื้อ ณ โรงแรมที่พัก
 • เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางศาสนาทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
เดินทางช่วง
4 ก.ค. - 7 ส.ค. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
4 ก.ค. 65 - 7 ส.ค. 65
 Saudi Arabian Airlines
เริ่มต้น
230,000
ทัวร์โค๊ด SHAR220017

ฮัจย์โกลด์สั้น 1443

 • ระยะเวลา 21 วัน 20 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมใกล้มัสยิดอัลฮะรอมทั้งมักกะห์และมาดีนะห์
 • อาหารจานเด่น ทานอาหาร 3 มื้อ ณ โรงแรมที่พัก
 • เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางศาสนาทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
เดินทางช่วง
4 ก.ค. - 24 ก.ค. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
4 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65
 Saudi Arabian Airlines
เริ่มต้น
255,000