ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

แพคเกจอุมเราะห์ พบ 0 โปรแกรม

ไม่มีข้อมูลโปรแกรมทัวร์

แพคเกจอุมเราะห์ พบ 3 ช่วงวันเดินทาง จาก 3 โปรแกรม

ทัวร์โค๊ด SHAR210005

แพคเกจอุมเราะห์อัลฮิล้าล โกลด์ 9คืนมักกะห์ 3คืนมาดีนะห์

 • ระยะเวลา 15 วัน 14 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ ละหมาดวันศุกร์ 2 ศุกร์
 • มักกะห์พักที่ Makkah Hotel & Towers ติดมัสยิดฮะรอม มาดีนะห์พักที่ Anwar Al Madinah Movenpick
เดินทางช่วง
24 พ.ย. - 8 ธ.ค. 64 (1 ช่วงวันเดินทาง)
24 พ.ย. 64 - 8 ธ.ค. 64
 Qatar Airways
เริ่มต้น
95,000
ทัวร์โค๊ด SHAR210006

แพคเกจอุมเราะห์อัลฮิล้าล ซิลเวอร์ 9คืนมักกะห์ 3คืนมาดีนะห์

 • ระยะเวลา 15 วัน 14 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ ละหมาดวันศุกร์ 2 มัสยิด
 • มักกะห์พักที่ Sheraton Makkah มาดีนะห์พักที่ Concord Dar Alkhair ติดลานมัสยิด
เดินทางช่วง
24 พ.ย. - 8 ธ.ค. 64 (1 ช่วงวันเดินทาง)
24 พ.ย. 64 - 8 ธ.ค. 64
 Qatar Airways
เริ่มต้น
75,000
ทัวร์โค๊ด SHAR210007

แพคเกจอุมเราะห์อัลซัมรอด 4คืนมักกะห์ 2คืนมาดีนะห์

 • ระยะเวลา 9 วัน 8 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ ละหมาดวันศุกร์มัสยิดอัลฮะรอม
 • มาดีนะห์พักที่ Millennium Aqeeq Hotel มักกะห์พักที่ Makkah Hotel & Towers
เดินทางช่วง
4 ธ.ค. - 12 ธ.ค. 64 (1 ช่วงวันเดินทาง)
4 ธ.ค. 64 - 12 ธ.ค. 64
 Qatar Airways
เริ่มต้น
63,000