ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

แพคเกจอุมเราะห์ พบ 3 ช่วงวันเดินทาง จาก 3 โปรแกรม

ทัวร์โค๊ด SHAR230019

อุมเราะห์ธันวา 11 คืน 26 ธ.ค. 66 - 8 ม.ค. 67

 • ระยะเวลา 14 วัน 13 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ มาดีนะห์ 3 คืน พักโรงแรม AL AQEEQ MADINAH มักกะห์ 8 คืน พักโรงแรม MAKKAH HOTEL & TOWER
 • อาหารจานเด่น อาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม 3 มื้อ ทั้งมักกะห์และมาดีนะห์
 • นำคณะทำอุมเราะห์ 3 ครั้ง , เดินทางระหว่างเมืองโดยรถไฟฟ้าความเร็วสูง
เดินทางช่วง
26 ธ.ค. 66 - 8 ม.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
26 ธ.ค. 66 - 8 ม.ค. 67
 Gulf Air
เริ่มต้น
95,000
ทัวร์โค๊ด SHAR230020

อุมเราะห์ธันวา 11 คืน 26 ธ.ค. 66 - 8 ม.ค. 67

 • ระยะเวลา 14 วัน 13 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ มาดีนะห์ 5 คืน พักโรงแรม AL ANSAR GOLDEN TULIP มักกะห์ 6 คืน พักโรงแรม ADDRESS JABAL OMAR
 • อาหารจานเด่น อาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม 3 มื้อ ทั้งมักกะห์และมาดีนะห์
 • นำคณะทำอุมเราะห์ 3 ครั้ง , เดินทางระหว่างเมืองโดยรถบัส
เดินทางช่วง
26 ธ.ค. 66 - 8 ม.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
26 ธ.ค. 66 - 8 ม.ค. 67
 Gulf Air
เริ่มต้น
69,900
ทัวร์โค๊ด SHAR230021

อุมเราะห์ธันวา สั้น 6 คืน 26 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67

 • ระยะเวลา 9 วัน 8 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ มาดีนะห์ 2 คืน พักโรงแรม GOLDEN TULIP AL ZAHABI มักกะห์ 4 คืน พักโรงแรม MAKKAH HOTEL & TOWER
 • อาหารจานเด่น อาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม 3 มื้อ ทั้งมักกะห์และมาดีนะห์
 • นำคณะทำอุมเราะห์ 2 ครั้ง , เดินทางระหว่างเมืองโดยรถไฟฟ้าความเร็วสูง
เดินทางช่วง
26 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
26 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
 Gulf Air
เริ่มต้น
75,000

แพคเกจอุมเราะห์ พบ 6 ช่วงวันเดินทาง จาก 6 โปรแกรม

ทัวร์โค๊ด SHAR230012

อุมเราะห์ตุลา 10 คืน 04-15 ต.ค. 66

 • ระยะเวลา 12 วัน 11 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ โรงแรมติดมัสยิดฮะรอมทั้ง 2
 • อาหารจานเด่น มาดีนะห์ อาหารบุฟเฟ่ย์ 3 มื้อ , มักกะห์ อาหารบุฟเฟ่ย์ มื้อเช้า มื้อเดียว
 • นำคณะทำอุมเราะห์ 3 ครั้ง , เดินทางระหว่างเมืองโดยรถบัส
เดินทางช่วง
4 ต.ค. - 15 ต.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
4 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
 Oman Air
เริ่มต้น
78,000
ทัวร์โค๊ด SHAR230013

อุมเราะห์ตุลา 10 คืน 11-22 ต.ค. 66

 • ระยะเวลา 12 วัน 11 คืน
 • ไฮไลท์ พักโรงแรม 5 ดาวน์หอนาฬิกา
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟต์โรงแรม 3 มื้อ
 • นำคณะทำอุมเราะห์ 3 ครั้ง / เดินทางระหว่างเมืองด้วยรถไฟฟ้าความเร็วสูง
เดินทางช่วง
11 ต.ค. - 22 ต.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
11 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
 Oman Air
เริ่มต้น
95,000
ทัวร์โค๊ด SHAR230015

อุมเราะห์ตุลา 6 คืน 22 - 29 ต.ค. 66

 • ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
 • ไฮไลท์ โรงแรมติดมัสยิดฮะรอมทั้งมักกะห์และมาดีนะห์
 • อาหารจานเด่น มาดีนะห์ อาหารบุฟเฟ่ย์ 3 มื้อ , มักกะห์ อาหารบุฟเฟ่ย์ มื้อเช้า (มื้อเดียว)
 • นำคณะทำอุมเราะห์ 2 ครั้ง , เดินทางระหว่างเมืองโดยรถบัส
เดินทางช่วง
22 ต.ค. - 29 ต.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
22 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66
 Oman Air
เริ่มต้น
68,000
ทัวร์โค๊ด SHAR230019

อุมเราะห์ธันวา 11 คืน 26 ธ.ค. 66 - 8 ม.ค. 67

 • ระยะเวลา 14 วัน 13 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ มาดีนะห์ 3 คืน พักโรงแรม AL AQEEQ MADINAH มักกะห์ 8 คืน พักโรงแรม MAKKAH HOTEL & TOWER
 • อาหารจานเด่น อาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม 3 มื้อ ทั้งมักกะห์และมาดีนะห์
 • นำคณะทำอุมเราะห์ 3 ครั้ง , เดินทางระหว่างเมืองโดยรถไฟฟ้าความเร็วสูง
เดินทางช่วง
26 ธ.ค. 66 - 8 ม.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
26 ธ.ค. 66 - 8 ม.ค. 67
 Gulf Air
เริ่มต้น
95,000
ทัวร์โค๊ด SHAR230020

อุมเราะห์ธันวา 11 คืน 26 ธ.ค. 66 - 8 ม.ค. 67

 • ระยะเวลา 14 วัน 13 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ มาดีนะห์ 5 คืน พักโรงแรม AL ANSAR GOLDEN TULIP มักกะห์ 6 คืน พักโรงแรม ADDRESS JABAL OMAR
 • อาหารจานเด่น อาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม 3 มื้อ ทั้งมักกะห์และมาดีนะห์
 • นำคณะทำอุมเราะห์ 3 ครั้ง , เดินทางระหว่างเมืองโดยรถบัส
เดินทางช่วง
26 ธ.ค. 66 - 8 ม.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
26 ธ.ค. 66 - 8 ม.ค. 67
 Gulf Air
เริ่มต้น
69,900
ทัวร์โค๊ด SHAR230021

อุมเราะห์ธันวา สั้น 6 คืน 26 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67

 • ระยะเวลา 9 วัน 8 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ มาดีนะห์ 2 คืน พักโรงแรม GOLDEN TULIP AL ZAHABI มักกะห์ 4 คืน พักโรงแรม MAKKAH HOTEL & TOWER
 • อาหารจานเด่น อาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม 3 มื้อ ทั้งมักกะห์และมาดีนะห์
 • นำคณะทำอุมเราะห์ 2 ครั้ง , เดินทางระหว่างเมืองโดยรถไฟฟ้าความเร็วสูง
เดินทางช่วง
26 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
26 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
 Gulf Air
เริ่มต้น
75,000