ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

แพคเกจอุมเราะห์ พบ 0 โปรแกรม

ไม่มีข้อมูลโปรแกรมทัวร์

แพคเกจอุมเราะห์ พบ 11 ช่วงวันเดินทาง จาก 11 โปรแกรม

ทัวร์โค๊ด SHAR220018

อุมเราะห์ อัลฮิลาล 1-13 สิงหา

 • ระยะเวลา 13 วัน 12 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรม5ดาวใกล้มัสยิดอัลฮะรอม
 • อาหารจานเด่น ทานอาหาร3มื้อ ณ โรงแรมที่พัก
 • เยี่ยมชมสถานที่าำคัญทางศาสนาทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
เดินทางช่วง
1 ส.ค. - 13 ส.ค. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
1 ส.ค. 65 - 13 ส.ค. 65
 Saudi Arabian Airlines
เริ่มต้น
67,000
ทัวร์โค๊ด SHAR220019

อุมเราะห์ ซัมร็อด 5-13 สิงหา

 • ระยะเวลา 9 วัน 8 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรม5ดาวใกล้มัสยิดอัลฮะรอม
 • อาหารจานเด่น ทานอาหาร3มื้อ ณ โรงแรมที่พัก
 • เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางศาสนาทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
เดินทางช่วง
5 ส.ค. - 13 ส.ค. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
5 ส.ค. 65 - 13 ส.ค. 65
 Saudi Arabian Airlines
เริ่มต้น
58,500
ทัวร์โค๊ด SHAR220020

อุมเราะห์ อัลฮิลาล 12-24 สิงหา

 • ระยะเวลา 13 วัน 12 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรม5ดาวใกล้มัสยิดอัลฮะรอม
 • อาหารจานเด่น ทานอาหาร3มื้อ ณ โรงแรมที่พัก
 • เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางศาสนาทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
เดินทางช่วง
12 ส.ค. - 24 ส.ค. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
12 ส.ค. 65 - 24 ส.ค. 65
 Saudi Arabian Airlines
เริ่มต้น
67,000
ทัวร์โค๊ด SHAR220021

อุมเราะห์ ซัมร็อด 26สิงหา-3กันยา

 • ระยะเวลา 9 วัน 8 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรม5ดาวใกล้มัสยิดอัลฮะรอม
 • อาหารจานเด่น ทานอาหาร3มื้อ ณ โรงแรมที่พัก
 • เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางศาสนาทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
เดินทางช่วง
26 ส.ค. - 3 ก.ย. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
26 ส.ค. 65 - 3 ก.ย. 65
 Saudi Arabian Airlines
เริ่มต้น
58,500
ทัวร์โค๊ด SHAR220022

อุมเราะห์ อัลฮิลาล 5-17 กันยา

 • ระยะเวลา 13 วัน 12 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรม5ดาวใกล้มัสยิดอัลฮะรอม
 • อาหารจานเด่น ทานอาหาร3มื้อ ณ โรงแรมที่พัก
 • เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางศาสนาทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
เดินทางช่วง
5 ก.ย. - 17 ก.ย. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
5 ก.ย. 65 - 17 ก.ย. 65
 Saudi Arabian Airlines
เริ่มต้น
67,000
ทัวร์โค๊ด SHAR220023

อุมเราะห์ อัลฮิลาล 12-24 กันยา

 • ระยะเวลา 13 วัน 12 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรม5ดาวใกล้มัสยิดอัลฮะรอม
 • อาหารจานเด่น ทานอาหาร3มื้อ ณ โรงแรมที่พัก
 • เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางศาสนาทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
เดินทางช่วง
12 ก.ย. - 24 ก.ย. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
12 ก.ย. 65 - 24 ก.ย. 65
 Saudi Arabian Airlines
เริ่มต้น
67,000
ทัวร์โค๊ด SHAR220024

อุมเราะห์ ซัมร็อด 23กันยา-1ตุลา

 • ระยะเวลา 9 วัน 8 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรม5ดาวใกล้มัสยิดอัลฮะรอม
 • อาหารจานเด่น ทานอาหาร3มื้อ ณ โรงแรมที่พัก
 • เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางศาสนาทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
เดินทางช่วง
23 ก.ย. - 1 ต.ค. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.ย. 65 - 1 ต.ค. 65
 Saudi Arabian Airlines
เริ่มต้น
58,500
ทัวร์โค๊ด SHAR220025

อุมเราะห์ อัลฮิลาล 30กันยา-12ตุลา

 • ระยะเวลา 13 วัน 12 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรม5ดาวใกล้มัสยิดอัลฮะรอม
 • อาหารจานเด่น ทานอาหาร3มื้อ ณ โรงแรมที่พัก
 • เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางศาสนาทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
เดินทางช่วง
30 ก.ย. - 12 ต.ค. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
30 ก.ย. 65 - 12 ต.ค. 65
 Saudi Arabian Airlines
เริ่มต้น
67,000
ทัวร์โค๊ด SHAR220026

อุมเราะห์ อัลฮิลาล 4-16 ตุลา

 • ระยะเวลา 13 วัน 12 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรม5ดาวใกล้มัสยิดอัลฮะรอม
 • อาหารจานเด่น ทานอาหาร3มื้อ ณ โรงแรมที่พัก
 • เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางศาสนาทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
เดินทางช่วง
4 ต.ค. - 16 ต.ค. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
4 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65
 Saudi Arabian Airlines
เริ่มต้น
67,000
ทัวร์โค๊ด SHAR220027

อุมเราะห์ ซัมร็อด 12-20 ตุลา

 • ระยะเวลา 9 วัน 8 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรม5ดาวใกล้มัสยิดอัลฮะรอม
 • อาหารจานเด่น ทานอาหาร3มื้อ ณ โรงแรมที่พัก
 • เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางศาสนาทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
เดินทางช่วง
12 ต.ค. - 20 ต.ค. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
12 ต.ค. 65 - 20 ต.ค. 65
 Saudi Arabian Airlines
เริ่มต้น
58,500
ทัวร์โค๊ด SHAR220028

อุมเราะห์ อัลฮิลาล 12-24 ตุลาคม

 • ระยะเวลา 13 วัน 12 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรม5ดาวใกล้มัสยิดอัลฮะรอม
 • อาหารจานเด่น ทานอาหาร3มื้อ ณ โรงแรมที่พัก
 • เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางศาสนาทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
เดินทางช่วง
12 ต.ค. - 24 ต.ค. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
12 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65
 Saudi Arabian Airlines
เริ่มต้น
67,000