ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

แพคเกจอุมเราะห์ พบ 3 ช่วงวันเดินทาง จาก 3 โปรแกรม

ทัวร์โค๊ด SHAR230001

อุมเราะห์ 9 คืน 18 - 29 มี.ค. 66

 • ระยะเวลา 12 วัน 11 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ 6 คืนรอมฎอนมักกะห์ พักโรงแรม5ดาวใกล้มัสยิดอัลฮะรอม
 • อาหารจานเด่น อาหารบุฟเฟ่โรงเเรม
 • เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางศาสนาทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
เดินทางช่วง
18 มี.ค. - 29 มี.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
18 มี.ค. 66 - 29 มี.ค. 66
 Saudi Arabian Airlines
เริ่มต้น
99,000
ทัวร์โค๊ด SHAR230002

อุมเราะห์ 13 คืนรอมฎอน 2 - 16 เม.ย. 66

 • ระยะเวลา 15 วัน 14 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรม5ดาวใกล้มัสยิดอัลฮะรอม ละหมาดวันศุกร์ที่มักกะห์และมาดีนะห์
 • อาหารจานเด่น อาหารบุฟเฟ่โรงเเรม
 • เดือนรอมฎอนที่มักกะห์และมาดีนะห์ พร้อมละหมาดตาราเวี๊ยะ
เดินทางช่วง
2 เม.ย. - 16 เม.ย. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
2 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66
 Saudi Arabian Airlines
เริ่มต้น
119,000
ทัวร์โค๊ด SHAR230003

อุมเราะห์ 6 คืน รอมาฎอน 7 - 14 เม.ย. 66

 • ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรม5ดาวใกล้มัสยิดอัลฮะรอม
 • อาหารจานเด่น อาหารบุฟเฟ่โรงเเรม
 • 6 คืนรอมฎอนที่มักกะห์และมาดีนะห์ พร้อมละหมาดตาราเวี๊ยะ
เดินทางช่วง
7 เม.ย. - 14 เม.ย. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
7 เม.ย. 66 - 14 เม.ย. 66
 Saudi Arabian Airlines
เริ่มต้น
99,000

แพคเกจอุมเราะห์ พบ 4 ช่วงวันเดินทาง จาก 4 โปรแกรม

ทัวร์โค๊ด SHAR230001

อุมเราะห์ 9 คืน 18 - 29 มี.ค. 66

 • ระยะเวลา 12 วัน 11 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ 6 คืนรอมฎอนมักกะห์ พักโรงแรม5ดาวใกล้มัสยิดอัลฮะรอม
 • อาหารจานเด่น อาหารบุฟเฟ่โรงเเรม
 • เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางศาสนาทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
เดินทางช่วง
18 มี.ค. - 29 มี.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
18 มี.ค. 66 - 29 มี.ค. 66
 Saudi Arabian Airlines
เริ่มต้น
99,000
ทัวร์โค๊ด SHAR230002

อุมเราะห์ 13 คืนรอมฎอน 2 - 16 เม.ย. 66

 • ระยะเวลา 15 วัน 14 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรม5ดาวใกล้มัสยิดอัลฮะรอม ละหมาดวันศุกร์ที่มักกะห์และมาดีนะห์
 • อาหารจานเด่น อาหารบุฟเฟ่โรงเเรม
 • เดือนรอมฎอนที่มักกะห์และมาดีนะห์ พร้อมละหมาดตาราเวี๊ยะ
เดินทางช่วง
2 เม.ย. - 16 เม.ย. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
2 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66
 Saudi Arabian Airlines
เริ่มต้น
119,000
ทัวร์โค๊ด SHAR230003

อุมเราะห์ 6 คืน รอมาฎอน 7 - 14 เม.ย. 66

 • ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรม5ดาวใกล้มัสยิดอัลฮะรอม
 • อาหารจานเด่น อาหารบุฟเฟ่โรงเเรม
 • 6 คืนรอมฎอนที่มักกะห์และมาดีนะห์ พร้อมละหมาดตาราเวี๊ยะ
เดินทางช่วง
7 เม.ย. - 14 เม.ย. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
7 เม.ย. 66 - 14 เม.ย. 66
 Saudi Arabian Airlines
เริ่มต้น
99,000
ทัวร์โค๊ด SHAR230004

10 คืนสุดท้ายรอมาฎอน 7 - 23 เม.ย. 66

 • ระยะเวลา 17 วัน 16 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรม5ดาวใกล้มัสยิดอัลฮะรอม ละหมาดวันศุกร์ที่มักกะห์
 • อาหารจานเด่น อาหารบุฟเฟ่โรงเเรม
 • 10 คืนสุดท้ายรอมาฎอนที่มักกะห์ พร้อมกิยามุ้ลเลน
เดินทางช่วง
7 เม.ย. - 23 เม.ย. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
7 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66
 Saudi Arabian Airlines
เริ่มต้น
270,000