ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์ทั้งหมด 14 พีเรียดจาก จาก 14 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด SHAR220026

อุมเราะห์ อัลฮิลาล 4-16 ตุลา

 • ระยะเวลา 13 วัน 12 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรม5ดาวใกล้มัสยิดอัลฮะรอม
 • อาหารจานเด่น ทานอาหาร3มื้อ ณ โรงแรมที่พัก
 • เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางศาสนาทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
เดินทางช่วง
4 ต.ค. - 16 ต.ค. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
4 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65
 Saudi Arabian Airlines
เริ่มต้น
67,000
ทัวร์โค๊ด SHAR220039

อุมเราะห์ 11-24 ตุลาคม

 • ระยะเวลา 14 วัน 13 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรม5ดาวใกล้มัสยิดอัลฮะรอม
 • อาหารจานเด่น ทานอาหาร3มื้อ ณ โรงแรมที่พัก
 • เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางศาสนาทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
เดินทางช่วง
11 ต.ค. - 24 ต.ค. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
11 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65
 Saudi Arabian Airlines
เริ่มต้น
69,500
ทัวร์โค๊ด SHAR220027

อุมเราะห์ ซัมร็อด 12-20 ตุลา

 • ระยะเวลา 9 วัน 8 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรม5ดาวใกล้มัสยิดอัลฮะรอม
 • อาหารจานเด่น ทานอาหาร3มื้อ ณ โรงแรมที่พัก
 • เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางศาสนาทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
เดินทางช่วง
12 ต.ค. - 20 ต.ค. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
12 ต.ค. 65 - 20 ต.ค. 65
 Saudi Arabian Airlines
เริ่มต้น
58,500
ทัวร์โค๊ด SHAR220028

อุมเราะห์ อัลฮิลาล 12-24 ตุลาคม

 • ระยะเวลา 13 วัน 12 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรม5ดาวใกล้มัสยิดอัลฮะรอม
 • อาหารจานเด่น ทานอาหาร3มื้อ ณ โรงแรมที่พัก
 • เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางศาสนาทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
เดินทางช่วง
12 ต.ค. - 24 ต.ค. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
12 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65
 Saudi Arabian Airlines
เริ่มต้น
67,000
ทัวร์โค๊ด SHAR220041

อุมเราะห์ 11 - 19 พฤศจิกายน 65

 • ระยะเวลา 9 วัน 8 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรม5ดาวใกล้มัสยิดอัลฮะรอม ละหมาดวันศุกร์ที่มักกะห์
 • อาหารจานเด่น ทานอาหาร3มื้อ ณ โรงแรมที่พัก
 • เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางศาสนาทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
เดินทางช่วง
11 พ.ย. - 19 พ.ย. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
11 พ.ย. 65 - 19 พ.ย. 65
 Saudi Arabian Airlines
เริ่มต้น
59,500
ทัวร์โค๊ด SHAR220032

อุมเราะห์ 1-13 ธันวา

 • ระยะเวลา 13 วัน 12 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรม5ดาวใกล้มัสยิดอัลฮะรอม ละหมาดวันศุกร์ทั้งมักกะห์และมาดีนะห์
 • อาหารจานเด่น ทานอาหาร3มื้อ ณ โรงแรมที่พัก
 • เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางศาสนาทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
เดินทางช่วง
1 ธ.ค. - 13 ธ.ค. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
1 ธ.ค. 65 - 13 ธ.ค. 65
 Saudi Arabian Airlines
เริ่มต้น
75,000
ทัวร์โค๊ด SHAR220033

อุมเราะห์ 3-11 ธันวา

 • ระยะเวลา 9 วัน 8 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรม5ดาวใกล้มัสยิดอัลฮะรอม ละหมาดวันศุกร์ที่มักกะห์
 • อาหารจานเด่น ทานอาหาร3มื้อ ณ โรงแรมที่พัก
 • เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางศาสนาทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
เดินทางช่วง
3 ธ.ค. - 11 ธ.ค. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
3 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65
 Saudi Arabian Airlines
เริ่มต้น
65,000
ทัวร์โค๊ด SHAR220035

อุมเราะห์ 22ธันวา-3 มกรา

 • ระยะเวลา 13 วัน 12 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรม5ดาวใกล้มัสยิดอัลฮะรอม ละหมาดวันศุกร์ทั้งมักกะห์และมาดีนะห์
 • อาหารจานเด่น ทานอาหาร3มื้อ ณ โรงแรมที่พัก
 • เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางศาสนาทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
เดินทางช่วง
22 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
22 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66
 Saudi Arabian Airlines
เริ่มต้น
75,000
ทัวร์โค๊ด SHAR220036

อุมเราะห์ 26ธันวา-9 มกรา

 • ระยะเวลา 15 วัน 14 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรม5ดาวใกล้มัสยิดอัลฮะรอม ละหมาดวันศุกร์ทั้งมักกะห์และมาดีนะห์
 • อาหารจานเด่น ทานอาหาร3มื้อ ณ โรงแรมที่พัก
 • เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางศาสนาทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
เดินทางช่วง
26 ธ.ค. 65 - 9 ม.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
26 ธ.ค. 65 - 9 ม.ค. 66
 Saudi Arabian Airlines
เริ่มต้น
81,000
ทัวร์โค๊ด SHAR220037

อุมเราะห์ 27ธันวา-4 มกรา

 • ระยะเวลา 9 วัน 8 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรม5ดาวใกล้มัสยิดอัลฮะรอม ละหมาดวันศุกร์ที่มาดีนะห์
 • อาหารจานเด่น ทานอาหาร3มื้อ ณ โรงแรมที่พัก
 • เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางศาสนาทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
เดินทางช่วง
27 ธ.ค. 65 - 4 ม.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
27 ธ.ค. 65 - 4 ม.ค. 66
 Saudi Arabian Airlines
เริ่มต้น
65,000
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 14 โปรแกรม