ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์ทั้งหมด 5 พีเรียดจาก จาก 5 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด SHAR220044

อุมเราะห์ 10 คืน 26กพ.-10มีค. 66

 • ระยะเวลา 13 วัน 12 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรม5ดาวใกล้มัสยิดอัลฮะรอม ละหมาดวันศุกร์ที่มักกะห์
 • อาหารจานเด่น ทานอาหาร3มื้อ ณ โรงแรมที่พัก
 • เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางศาสนาทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
เดินทางช่วง
26 ก.พ. - 10 มี.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
26 ก.พ. 66 - 10 มี.ค. 66
 Saudi Arabian Airlines
เริ่มต้น
86,000
ทัวร์โค๊ด SHAR220045

อุมเราะห์ 8 คืน 26กพ.-8มีค. 66

 • ระยะเวลา 11 วัน 10 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรม5ดาวใกล้มัสยิดอัลฮะรอม ละหมาดวันศุกร์ที่มาดีนะห์
 • อาหารจานเด่น ทานอาหาร3มื้อ ณ โรงแรมที่พัก
 • เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางศาสนาทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
เดินทางช่วง
26 ก.พ. - 8 มี.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
26 ก.พ. 66 - 8 มี.ค. 66
 Saudi Arabian Airlines
เริ่มต้น
80,000
ทัวร์โค๊ด SHAR220029

ฮัจย์โกลด์ 1444

 • ระยะเวลา 36 วัน 35 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมใกล้มัสยิดอัลฮะรอมทั้งมักกะห์และมาดีนะห์
 • อาหารจานเด่น ทานอาหาร 3 มื้อ ณ โรงแรมที่พัก
 • เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางศาสนาทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
เดินทางช่วง
22 มิ.ย. - 27 ก.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
22 มิ.ย. 66 - 27 ก.ค. 66
 Saudi Arabian Airlines
เริ่มต้น
365,000
ทัวร์โค๊ด SHAR220030

ฮัจย์ซิลเวอร์ 1444

 • ระยะเวลา 36 วัน 35 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมใกล้มัสยิดอัลฮะรอมทั้งมักกะห์และมาดีนะห์
 • อาหารจานเด่น ทานอาหาร 3 มื้อ ณ โรงแรมที่พัก
 • เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางศาสนาทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
เดินทางช่วง
22 มิ.ย. - 27 ก.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
22 มิ.ย. 66 - 27 ก.ค. 66
 Saudi Arabian Airlines
เริ่มต้น
255,000
ทัวร์โค๊ด SHAR220031

ฮัจย์โกลด์สั้น 1444

 • ระยะเวลา 20 วัน 19 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมใกล้มัสยิดอัลฮะรอมทั้งมักกะห์และมาดีนะห์
 • อาหารจานเด่น ทานอาหาร 3 มื้อ ณ โรงแรมที่พัก
 • เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางศาสนาทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
เดินทางช่วง
22 มิ.ย. - 11 ก.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
22 มิ.ย. 66 - 11 ก.ค. 66
 Saudi Arabian Airlines
เริ่มต้น
325,000